به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بانک سرمایه، زیان انباشته این بانک در پایان ۹ماهه امسال به ۳۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است بانک سرمایه سال‌هاست به جهت عدم بازگرداندن بخشی بزرگی از تسهیلات کلان خود از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی، با ناترازی شدید مالی مواجه شده است.