به گزارش «نود اقتصادی»، حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ارز ترجیحی در کنترل قیمت نهاده‌ها موفق نبود و قیمت نهاده‌ها درطی زنجیره خود با همان قیمت هزینه- فرصت معامله می‌شد. از طرفی حذف آن نیز ممکن است تورم جدید در کالا‌های مشمول و غیرمشمول ایجاد کند، که به اعتقاد بنده احتمال آن بسیار پایین است.

وی بیان کرد: البته با حذف دلار ترجیحی ممکن است گروه‌های قدرت و انحصار (ذی‌نفعان دلار ترجیحی) دست‌به‌کار شده تا با کنش‌های منفی خود، سیاستگذار را پشیمان از اجرای آن کنند.

درودیان افزود: اگر این موضوع مهار شود، به‌نظر می‌رسد الگوی حذف دلار۴۲۰۰ و همزمان حمایت هدفمند از سه‌دهک پایین بهترین کار باشد. اتفاقا در این‌صورت بخشی از منابع دولت که به ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد می‌تواند به کمک کسری بودجه بیاید.

منبع: فرهیختگان