به گزارش ‌«نود اقتصادی»، حسین حاجیلو کارشناس دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: از فرصت اخراج ترکیه از بازار روسیه و اخراج عربستان از بازار قطر استفاده کافی را نبردیم. تحریم اخیر کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان فرصت دیگری است و باید با استفاده از این فرصت، ارمنستان تبدیل به پایگاه ایران برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم شود. فرصتی که اکنون به واسطه اختلاف ارمنستان با ترکیه برای ما ایجاد شده است، بهترین فرصت برای تقویت و تعمیق این رابطه اقتصادی است تا نقشه‌های تحریمی آمریکا نیز نقش برآب شود.