به گزارش «نود اقتصادی» براساس بند ۸-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری، سهم بودجه تحقیق و توسعه بخش دولتی تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به ۲ درصد از تولیدناخالص داخلی برسد و این میزان برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱/۵ درصد پیش‌بینی شده است، با‌این‌حال اعتبارات بودجه تحقیق و توسعه بخش دولتی که طی سال‌های اخیر رشد اندکی داشت و حتی به ۷۵/. درصد نیز در سال ۱۳۹۵ رسیده بود، اما در سال ۹۹ و همچنین در لایحه ۱۴۰۰ این رقم معادل ۵۸/. درصد تولیدناخالص داخلی است.

قابل ذکر است در کره جنوبی که سرآمد هزینه‌کرد R&D است، درحال حاضر هزینه‌های تحقیق و توسعه این کشور معادل ۴/۵ درصد تولیدناخالص داخلی است.