در این فیلم ۲ دقیقه‌ای، گریزی زده‌ایم به فرصت بی‌نظیر اقتصادی ایران در ماجرای تحریم ۳ ساله قطر که از دست رفت!