اخبار شرکتها-در این راستا، جدول زمان‌بندی پخش 25 ارائه مقاله باقی‌مانه در بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه، که همزمان در آپارات نیز پخش می‌شوند، به شرح زیر است: