اخبار شرکتها-محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک کارآفرین گفت:  اطلاعات و آمار تائید شده نشان می دهد که سود خالص شرکت کارگزاری بانک در شش ماهه ابتدای سال جاری منتهی به 31 شهریور ماه به 523 میلیارد ریال رسید و این میزان برای مدت مشابه سال گذشته ؛78 میلیارد ریال بود که نشان دهنده رشد573 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

فرزین با تکیه بر آمار و ارقام تائید شده سود خالص صرافی بانک کارآفرین منتهی به شش ماهه ابتدای سال ٩٨، را 61 میلیارد ریال خواند که این رقم در مدت مشابه سال ٩٩به ٣٢٧ میلیارد ریال رسید و رشد 435 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل را ثبت کرد. 

به گفته مدیرعامل بانک کارآفرین، سود شرکت لیزینگ کارآفرین در شهریور ٩٨ به 64 میلیارد ریال رسید که این رقم با رشد 336 درصدی در شهریور ٩٩ به 279 میلیارد ریال رسید.

فرزین با تاکید بر این که هیچ گزارش حسابرسی غیر مقبولی را نپذیرفتیم و در 6 ماه ابتدای سال تمام گزارشات حسابرسی شرکتهای تابعه مقبول بوده است؛ افزود: رشدهای ثبت شده در بانک نتیجه زحمات هیات مدیره، مدیران و کارکنان بانک است و همه در این موفقیت سهم داشته اند.