به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در جلساتی که با اعضای هیات دولت داریم تقریبا تمام اعضای دولت به مفاسد ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان دارند و خواهان تغییر این سیاست شده بودند. اما به دلیل این‌که سیاست رسمی دولت و رئیس‌جمهوری چیز دیگری بوده در اظهار نظرها و تریبون‌های رسمی ابایی دارند که اعتقاد تخصصی و کارشناسی‌شان را ابراز کنند. 

وی بیان کرد: ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ محاسباتی بودجه است و تأثیری در سیاست ارزی ندارد و جامعه باید بداند که ممکن است نرخ ارز حتی به پایین‌تر از نرخ ۱۷هزار و۵۰۰ تومان برسد.

منبع: جام جم