معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، علت بسته بودن برخی نمادها در بازار سرمایه را ناشی از داشتن مشکل در این نمادها برشمرد و گفت که ناشران و یا صاحبان سهام این دسته از نمادها برای رفع توقف، به هیچ عنوان در دادن اطلاعات با این سازمان همکاری نمی‌کنند و باز شدن نماد شرکت‌های با اطلاعات مبهم، به هیچ وجه درست نیست.

 محمدحسن ابراهیمی سروعلیا در گفتگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد که بسته بودن نماد یک شرکت در بورس به معنی این نیست که منافع سهامداران رعایت نمی‌شود بلکه همواره وقتی نمادی بسته می‌شود در راستای رعایت منافع سهامداران است. 

 وی، با بیان اینکه بسته بودن نماد شرکت‌ها در بورس حتما دارای دلیل منطقی است، اذعان داشت که برای رفع توقیف این نمادها به طور معمول سازمان بورس با ناشران مکاتبه داشته و هیچ نمادی در بلندمدت بی‌دلیل بسته نمی‌ماند.