به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در پایان پاییز امسال به ۹/۴ درصد رسیده که این میزان پایین‌ترین نرخ بیکاری از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.

 در ظاهر کاهش نرخ بیکاری امری خوشایندی به نظر می‌رسد اما نگاهی به مولفه‌های دیگر بازار نیروی کار همچون تعداد شاغلان و نرخ مشارکت اقتصادی گویای یک بحران بسیار شکننده در حوزه اشتغال و فعالیت است، چراکه در پاییز امسال درحالی نرخ بیکاری به ۹/۴ درصد رسیده که نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به مدت مشابه پاییز ۹۸ حدود سه درصد کاهش داشته و از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور نیز حدود ۱/۵ میلیون کاسته شده و در سویی دیگر به تعداد جمعیت غیرفعال افزوده شده است. همچنین در بخش اشتغال نیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد شاغلان پاییز ۹۹ حدود یک میلیون و ۳۳ هزار نفر کمتر از پاییز ۹۸ است. 

قابل ذکر است مجموع این دو مولفه نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در ایران به‌واسطه خروج بخشی از نیروی کار بیکار شده از بازار کار در نتیجه دلسردی از پیدا کردن اشتغال بوده است، چراکه طبق آمارهای رسمی حدود ۷ میلیون شاغل فاقد بیمه و حمایت‌های اجتماعی در ایران فعالیت می‌کنند که با شیوع کرونا تعداد زیادی از آنها بیکار شده و به‌واسطه نداشتن حمایت اجتماعی، با دلسردی از بازار کار خارج شده‌اند.