به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا، سکه و دلار در مقایسه با روز پیش است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۹ (یک هزار و هشتصد و بیست و نه ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۲۹

-۲۱

-۱.۱۳

06:00

۱,۸۵۰

-۳۵

-۱.۹

۲ روز پیش

۱,۸۸۵

-۳۰

-۱.۶۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۸ درصدی، از ۱,۱۰۸,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشت هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۱۱۱,۵۴۲ (یک میلیون و یکصد و یازده هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۱۱۱,۵۴۲

۳,۱۴۲

۰.۲۸

11:10

۱,۱۰۸,۴۰۰

۱۱,۳۰۰

۱.۰۱

روز قبل

۱,۰۹۷,۱۰۰

-۶۰,۲۰۰

-۵.۴۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۱۰۰ (بیست و پنج هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۱۰۰

۱۷۰

۰.۶۷

11:08

۲۴,۹۳۰

۲۳۰

۰.۹۲

روز قبل

۲۴,۷۰۰

-۷۵۰

-۳.۰۴

۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۹ تومان افزایش، ۲۴,۴۲۸ (بیست و چهار هزار و چهارصد و بیست و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۴۲۸

۱۹

۰.۰۷

11:09

۲۴,۴۰۹

-۰.۰۳

روز قبل

۲۴,۴۱۴

-۵۹۷

-۲.۴۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۳۴۲ (سی هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۳۴۲

-۱۰۷

-۰.۳۶

08:30

۳۰,۴۴۹

۲۸۱

۰.۹۲

روز قبل

۳۰,۱۶۸

-۱,۰۵۶

-۳.۵۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۴۲ تومان کاهش، ۳۳,۶۹۵ (سی و سه هزار و ششصد و نود و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۳,۶۹۵

-۱۴۲

-۰.۴۳

08:30

۳۳,۸۳۷

۳۱۲

۰.۹۲

روز قبل

۳۳,۵۲۵

-۱,۱۶۰

-۳.۴۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۷۱ درصدی، از ۶,۹۹۰ (شش هزار و نهصد و نود ) تومان به ۷,۰۴۰ (هفت هزار و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۰۴۰

۵۰

۰.۷۱

11:09

۶,۹۹۰

۵۰

۰.۷۱

روز قبل

۶,۹۴۰

-۱۹۰

-۲.۷۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۹۷ تومان کاهش، ۱۹,۵۶۲ (نوزده هزار و پانصد و شصت و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,300,000 (یازده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.44 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۴۴

11:09

۱۱,۲۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۲.۲۲

روز قبل

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

-۷۵۰,۰۰۰

-۶.۸۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۱۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۸۱

11:09

۶,۱۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۴.۹۱

روز قبل

۵,۸۰۰,۰۰۰

-۴۸۰,۰۰۰

-۸.۲۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۰۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد