به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بانک پاسارگاد، در پایان نیمه اول سال جاری مانده مطالبات غیرجاری این بانک (اعم از مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) به ۱۰ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان رسید.

قابل ذکر است این رقم در پایان سال گذشته حدود ۹ هزار و ۶۲۳ میلیارد تومان بوده است.