به گزارش «نود اقتصادی» صندوق بازنشستگی کشوری درحالی مالک ۵ هلدینگ بزرگ اقتصادی با نزدیک به ۱۰۰ شرکت است که طبق گزارش‌های مدیریتی که این صندوق منتشر کرده، در سال‌های اخیر منابع داخلی صندوق (سود سرمایه‌گذاری‌ها) فقط ۳ تا ۶ درصد از مصارف صندوق را پوشش داده است.

قابل ذکر است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به این صندوق کمک خواهد کرد.