به گزارش «نود اقتصادی»،‌ درحالی که بعد از تصریح وقوع تخلفات از سوی سازمان بازرسی در جریان واگذاری شرکت هفت‌تپه، امکان فسخ قرارداد به هیئت داوری سازمان خصوصی واگذار شده است، شنیده می‌شود هیئت واگذاری در یک اقدام غیرقانونی قصد دارد مدیر و مالک فعلی هفت‌تپه (اسدبیگی) را همچنان تثبیت کند.

هیئت واگذاری امکان استمهال اقساط خریدار را طبق قانون ندارد و آنچه ادعا می‌شود مبنای قانونی است، یعنی تبصره ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی است که در خصوص قبل از واگذاری است و ربطی به بعد از واگذاری ندارد.