به گزارش «نود اقتصادی»، لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۸ برابری درآمد نفت بسته شده است. بر اساس برآوردها درآمد فروش نفت کشور تا آخر امسال ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که در بودجه ۵۶.۹ هزار میلیارد تومان دیده شده بود.

اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، رقم درآمدهای نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان دیده یعنی ۸ برابر عملکرد امسال افزایش داده است. برای تحقق ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه، ایران باید بتواند ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد و کل درآمد آن هم قابل دسترس باشد، یعنی شرایط عاری از تحریم که قطعا غیرممکن است.