به گزارش «نود اقتصادی»، مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۷.۳ درصد کاهش نسبت به سال جاری همراه است. به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و کاهش میزان واردات دلیل اصلی کاهش میزان مالیات بر واردات در بودجه سال آینده باشد.

سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی نیز ۹.۲۵ درصد پیش بینی شده است. در این میان عدم تغییر نرخ مبنای ۴۲۰۰ تومان برای دلار، در محاسبه حقوق وارداتی کالاها، نقشی مهم در کاهش مالیات بر واردات دارد.