«نود اقتصادی»-حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری: آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته اند: کارگران و خانواده های آنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر رسمی در کشور وجود دارد.

حالا سوال اینجاست چرا کارگران در بودجه دیده نشدند؟ ساختار بودجه بیشتر مبتنی بر نگاه حاکمیتی و مدیریتی تهیه شده است. مردم در کف بودجه قرار گرفته اند. معلوم نیست از راس هرم تخصیص، چقدر بودجه به پایین هرم راه خواهد یافت.

همچنین بودجه با اولویت تامین منابع از مردم تهیه شده نه تامین نیازهای مردم. بخش بزرگی از بودجه با مالیات جیب مردم و فروش سهام شرکتها در بورس است. مردم گرسنه باید همچنان از سمعک و عینک چشمشان هم  برای تامین بودجه دولت بعنوان سرمایه زندگیشان گذشت کنند.

دولت تلویحا تایید کرده که آماده است ارز ۴۲۰۰ را از کالاهای اساسی بردارد. یعنی برای افزایش قیمت‌ها به مردم از حالا علامت می دهد! خیلی از حقوق بگیران و بازنشستگان طی سال‌های گذشته از طیف یارانه بگیران حذف شدند و باید آماده پرداخت هزینه های بیشتری برای تهیه کالاهای اساسی باشند.

دولت مشخص نکرده با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها در سال آینده چطور از بازنشستگان تامین اجتماعی که بالغ بر ۳ میلیون خانواده هستند، میخواهد حمایت کند.