محمد علی کمالی سروستانی در ویدئویی که برای «نود اقتصادی» ارسال کرده، به دلایل گرانی مرغ در روزهای اخیر پرداخته است. او در این ویدئو می‌گوید "از اسفند ماه تنش برای تأمین ارز لازم برای نهاده دامی آغاز شد. تا ابتدای سال مقدار زیادی ذرت در بنادر متوقف مانده بود چون تکلیف ارزی آن مشخص نبود."

وی می‌گوید: "نحوه تامین ارز از سوی بانک مرکزی هیچگاه در زمان خودش و به اندازه کافی اتفاق نمی‌افتد."

وی یکی دیگر از دلایل کمبود و گرانی مرغ را این گونه روایت می‌کند: "مرغداران گوشتی به دلیل مشکلات ناشی از تامین نهاده علاقه‌ای به جوجه‌ریزی از خودشان نشان ندادند و این یکی از عوامل کمبود مرغ است."

او اضافه می‌کند: "هزینه حمل و نقل  هم در همین یکی دو هفته اخیر به صورت رسمی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته که طبیعتا این مسئله در گرانی مرغ تأثیر داشته است."