به گزارش «نود اقتصادی»، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه حافظ، انتشار توام با تاخیر سالنامه آماری صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی را یک نقطه ضعف بزرگ دانست و اعلام کرد که شرکت‌های بیمه‌ای، دائما در حال ارایه اطلاعات خود به بیمه مرکزی هستند، بنابراین با توجه به عملیاتی بودن فناوری اطلاعات موجود، انتشار سالنامه آماری باید خیلی قبلتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شد.

بیمه مرکزی به تازگی، گزارش عملکرد سال 98 صنعت بیمه را آنهم تنها سه ماه مانده به انتهای سال 99 منتشر کرده است!

سالنامه آماری 1398 به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار بیمه محسوب شده و حاوی اطلاعات کاملی از صنعت بیمه و فعالیت‌های مرتبط با آن است.

محمدحسین داجمر در گفتگو با «نود اقتصادی»، پیش بینی کرد که برای انتشار سریعتر سالنامه آماری صنعت بیمه اراده جدی وجود ندارد حال آنکه اگر مدیریت، بر روی انتشار سریعتر تاکید داشته باشد، حتما این امر شدنی است.

به گفته وی، در حال حاضر و با فناوری اطلاعات موجود، دیگر دلیلی برای اتلاف وقت وجود نداشته و براحتی می توان سالنامه آماری را زودتر منتشر ساخت تا برای  همه قابل استفاده هم باشد.