به گزارش «نود اقتصادی»، براساس صورت‌های مالی ماهانه سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، از ابتدای سال‌جاری تولید تجمعی محصولات سواری روند صعودی به خود گرفته بود، این در شرایطی است که آمار آبان ماه گویای کاهش سرعت تولید در شرکت‌های خودروساز است.

براساس مستندات سایت کدال، سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آبان ماه سال‌جاری در مجموع ۵۴۴ هزار و ۲۷ دستگاه محصولات سواری تولید کرده‌اند که این تعداد تولید در مقایسه با آمار تجمعی تا پایان آبان سال گذشته حکایت از رشد ۱۰ درصدی دارد.