به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه‌ای مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تصویب و مقرر کرده بود که دولت از خودروهای بیش از یک میلیاردتومان و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیاردتومان مالیات اخذ کند، اما کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه اول امسال نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از این بخش نداشته است.

قابل ذکر است قانون بودجه سال ۹۹ سه ماه به سازمان مالیاتی فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی‌ها و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند.

در این زمینه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی اخیرا مدعی شده که این نهاد آیین‌نامه‌ای را برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس به دولت ارسال کرده، اما هنوز آیین‌نامه‌ ارسالی سازمان امور مالیاتی به تایید دولت نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است.