به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمدعلی ربانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور اظهار داشت: اگر دولت زمین رایگان برای ساخت‌ و ساز در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد مردم تنها هزینه ساخت را می‌پردازند و با این تفاسیر ملکیت آن در اختیار دولت قرار دارد اما خانوارهایی که فاقد واحد مسکونی هستند صاحبخانه می‌شوند.

وی بیان کرد: در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوارها برای مسکن پرداخت می‌شود باید به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه‌های خانوار و همچنین خانه‌دارشدن آنها باشیم که در اختیار گذاشتن زمین رایگان توسط دولت این کار می‌تواند کمک بزرگی به این بخش کند اما متاسفانه در این زمینه همتی مشاهده نمی‌شود.