به گزارش «نود اقتصادی»، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار داشت: آنچه در موضوع اثرات کاهش یا افزایش نرخ ارز در بازار مسکن کاملاً مشهود و ثابت‌شده، این است که کاهش نرخ ارز، همواره کوتاه‌ مدت، مقطعی و به دلیل بروز برخی هیجانات بوده و به ‌صورت کوتاه‌ مدت مجدداً به سطح قبل و چه ‌بسا بالاتر از آن رسیده است.

وی بیان کرد: این نوسانات به دلیل سنگینی بازار مسکن، هرگز قدرت تأثیر منفی بر قیمت بازار را نداشته و نمی‌توان امیدوار بود که قیمت رهن و اجاره و خرید ملک با ۳ یا ۴ هزار تومان کاهش ارز پایین بیاید.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: نهایتاً شاید بتوان امیدوار بود که نوسانات قیمت ارز، فقط بر آن بخش از اعداد و ارقامی که امروزه به عنوان حباب قیمت، در تمام بازارهای سرمایه ای  مطرح می شود تاثیر بگذارد.