به گزارش «نود اقتصادی»، کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: یکی از عواملی که درماه‌های اخیر در رشد نرخ تورم بخصوص مواد خوراکی تأثیرداشته، شیوع کرونا در کشور است. همه‌گیری کرونا روی ظرفیت‌های تولید از جمله تولید مواد غذایی اثر منفی گذاشته و از سوی دیگر موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است.

وی بیان کرد: دراین خصوص اعمال قرنطینه و تعطیلی و دورکاری کارکنان واحدهای تولیدی نیز بهره‌وری را کاهش داده است و هرگاه بهره‌وری کاهش یابد به‌معنای افزایش هزینه‌های تولید است.

البته در میان عوامل تورم زا نباید از نرخ ارز که در ماه‌های اخیر با رشد بالایی همراه بوده و رشد قیمت تمام شده تولید را به همراه داشته است، غافل شویم. این درحالی است که بخش عمده‌ای از واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است که حتی در محصولات غذایی نیز این وابستگی به واردات مانند روغن و کره وجود دارد. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد در ابتدا روی کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد. دراین میان شیوع کرونا نیز این وضعیت را تشدید کرده است.