به گزارش «نود اقتصادی»، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: علاوه بر یارانه‌ای که در گذشته داده‌‌می‌شد، بسته‌های حمایتی را به دلیل افزایش قیمت بنزین از همان زمان پرداخت کردیم. در اسفند و فروردین و اردیبهشت بسته‌های حمایتی دادیم و هفته گذشته تصمیم گرفتیم ۴ ماه دیگر به حدود ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر پرداخت کنیم.

 وی بیان کرد: ما با مجلس هم‌نظر هستیم که باید به مردم کمک بیشتری کنیم. البته باید با مجلس درخصوص اجرای طرح معیشتی صحبت کنیم.