به گزارش «نود اقتصادی»، علی بابائی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: سریال دنباله‌دار افزایش قیمت مرغ ناشی از بی‌تدبیری دولت است و از ابتدا تاکنون مافیا هم در حوزه تامین نهاده‌های دامی فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: در مقطعی که عرضه مرغ به صورت فراوان وجود دارد با سیاست‌های غلط پشتیبانی امور دام مواجه می‌شود و واردات بی‌هدف و بی‌رویه‌ای که از نظر آنها هدفمند است صورت می‌گیرد که در واقع در ظاهر نگاهشان به مصرف‌کننده است اما در عین حال مرغداران را بی‌انگیزه می‌کنند که در نهایت مرغداران رغبتی به جوجه‌ریزی از خود نشان نمی‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عادلانه نبودن توزیع نهاده‌های دامی باعث جولان دلال‌ها شده و در واقع زنجیره تولید و مصرف مرغ را به انحصار می‌گیرند و هر وقت دلشان خواست وارد بازار می‌کنند بنابراین زنجیره تولید و مصرف به خوبی مدیریت نمی‌شود.