به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، طی ۳ ماهه بهار ۹۹ در مجموع ۱۷۰۰ فقره پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری کشور نیز ۳۶ هزار و ۳۰۰ فقره بوده که این تعداد نیز کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.