علیرضا زاکانی بیان کرد: دلار هم مثل بورس سقوط خواهد کرد.