به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: آمریکا ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷ بطور رسمی از برجام خارج شد. پس از خروج آمریکا از برجام حداقل انتظار از دولت این بود که منابع ارزی را به بهترین شکل مدیریت کند.

وی بیان کرد: متاسفانه اگر نگاهی به روند تخصیص منابع ارزی پس از سال ۹۷ داشته باشید به وضوح در خواهید یافت این منابع به شکل اصولی و کارآمد مدیریت نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای مثال دولت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به کسانی اختصاص داده که هیچ گونه کالایی به آن ارز وارد کشور نکرده اند. جدا از این ارز دولتی برای واردات اجناس و کالاهای غیر ضروری مانند غذای سگ، دسته بیل و نظایر این اختصاص یافته است.