به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان، در مجلس اظهار داشت: در تابستان که روند شاخص بورس رو به افزایش بود به وزیر اقتصاد تذکر دادم که چرا وضعیت بورس این گونه است، چون هیچ شاخصی برای افزایش بورس وجود ندارد و این غیرطبیعی است.

وی بیان کرد: گفتند نظر رئیس جمهور این است و باید این کار را بکنیم. گفتم این کار درست نیست وقتی همه چیز مشخص است و همه تذکر می‌دهند، بالاخره این شاخص فرو می‌ریزد. در حال حاضر می‌بینید علت اصلی کاهش شاخص بورس بی مدیریتی دولت است.