اخبار شرکتها-مهم‌ترین اهداف کارت اعتباری بیمه ملت:

پشتیبانی و افزایش سطح رفاه
پشتیبانی از فروشندگان و تولیدکنندگان ایرانی
بالابردن سطح استاندارد و رفاه اجتماعی دارندگان کارت 
ارایه بیمه‌نامه‌های مختلف به صورت اقساط
بالابردن ظرفیت نفوذ بیمه‌نامه‌های اختیاری 
 
یکی از مزیت‌های دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت جهت خرید اقساطی، نیاز نداشتن به ارائه چک یا ضامن در فروشگاه‌ها است.