به گزارش ‌«نود اقتصادی»، در حالی که در مرداد ۹۸، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در اکثر مناطق ۲۲ گانه تهران تک رقمی یعنی زیر ۱۰ میلیون تومان بود، در مرداد امسال صرفا متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در یکی از مناطق تهران همچنان تک رقمی است. کارشناسان معتقدند عدم نظارت دولت بر بازار و توقف تولید و عرضه مسکن مهمترین دلیل آشفتگی و گرانی در بازار است.