به گزارش «نود اقتصادی»، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: برخی کاستی‌ها سبب شده همچنان شاهد ورود گندم به کشور باشیم. این گندم‌ها به بهانه تأمین و ارتقای کیفیت آرد و فرآورده‌های جانبی وارد می‌شوند.

وی بیان کرد: متأسفانه کیفیت در روند خودکفایی گندم، میان مسئولان و کارشناسان مغفول مانده است. درحالی که نباید اجازه دهیم گندم بی‌کیفیت در کشور تولید شود.

 نایب رئیس مجلس گفت: بی‌توجهی به موقعیت‌ جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی و محدودیت منابع آبی در کاشت محصولات کشاورزی سبب شده تولید گندم در برخی مزارع و مناطق متناسب میانگین تولید کشور نباشد و فاصله معناداری را میان میانگین تولید گندم توسط تولیدکنندگان عادی (۸۰۰ کیلوگرم در هکتار) و تولید کنندگان نمونه و برتر (بیش از ۸ تن در هکتار) را شاهد باشیم.