به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد احمدی مدیرعامل اسبق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اظهار داشت: میزان درصدی پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نشان می‌دهد در مدیریت هر یک از افراد چقدر کار شده است.

وی بیان کرد:‌ اگر به گزارش مهرماه ۱۳۹۲ پروژه مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و بیش از ۶۰ درصد پیشرفت مالی داشته است. بر این اساس اینکه وزیری مانند آقای زنگنه با این تجربه کاری بخواهد زحمات دیگران را نادیده بگیرد و بگوید پروژه مال ما بود، تنگ نظری است.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: وقتی تا مهر ۱۳۹۲، این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت داشته باید دید مابقی آن که ۳۰ درصد است در چند سال تکمیل شده است. با توجه به اینکه ستاره خلیج فارس در سال ۹۷ به بهره‌برداری رسید، یعنی از سال ۹۲-۹۷ طرح، به طور متوسط سالانه ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. حالا این اعداد را با دوره قبل مقایسه کنید. ضمن آنکه شروع واقعی پروژه در سال ۸۶ بود. از سال ۸۶ تا ۹۲ این طرح ۷۰ درصد پیشرفت داشته یعنی بطور متوسط سالانه ۱۲ درصد.

فرهاد احمدی بیان کرد: در حال حاضر ما ۱۰ پالایشگاه در کشور داریم که از زمان انقلاب به بعد حدود سه پالایشگاه احداث شد. یعنی در چهل سال سه پالایشگاه به کشور اضافه شده است. بیشترین صدارت وزارت نفت هم در این مدت در اختیار آقای زنگنه بود. کسی که ۱۵ سال وزیر نفت است نباید حداقل یک پالایشگاه در کارنامه‌اش باشد؟ کارنامه زنگنه درساخت پالایشگاه خالی است، زیرا آقای زنگنه اعتقادی به ساخت پالایشگاه نداشته و ندارد. طرح این موضوعات به معنای عناد یا زیرسوال بردن کسی نیست. کارنامه‌ها نشان دهنده نمرات هستند. بنابراین زنگنه نمی‌تواند بگوید که پالایشگاهی ساخته است.