به گزارش «نود اقتصادی»، حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: حدود ۹.۵ درصد از صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند که به موجب آن ۱۳ میلیارد یورو به کشور بازگشته است.

وی بیان کرد: در یک ماه گذشته با ۳۰۰ شرکتی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، به تفاهمی دست پیدا کردیم و بر همین اساس حدود ۶۰۰ میلیون دلار تعهدات آنها رفع شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور برگرداندند که باید تدابیری برای تشویق آنها داشته باشیم؛ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها تعهدی زیر ۱۰۰ هزار یورو دارند که جمع آن رقم بزرگی نمی شود.