به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: سرکوب قیمت‌ها تنها تولیدکننده را در حاشیه زیان قرار داده و منجر به ورشکستگی واحدهای تولیدی و درنهایت حتی کاهش میزان تولید خواهد بود. در چنین شرایطی اقتصاد کشور رفتاری مشابه کشورهای در حال جنگ از خود نشان می‌دهد که از یک طرف با رشد قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و از طرف دیگر عرضه در بازار کم شده و حتی برخی از آنها نایاب می‌شوند.

وی بیان کرد: در اینکه بخشی از افزایش قیمت دلار مربوط به سیاستگذاری‌های اشتباه پولی و مالی است، شکی نیست اما نباید نقش عوامل سیاسی و امنیتی را در افزایش بهای ارز نادیده گرفت.