به گزارش «نود اقتصادی»،‌ حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه های خالی ممکن است در کوتاه مدت باعث شود تا سرمایه‌گذاران از ترس مالیاتهای سنگین، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند اما همانند یک داروی موقت خواهد بود که حداکثر تا دو سال تاثیر دارد و پس از آن تبعاتش به شکل رشد قیمت مسکن بروز پیدا می کند.