به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: همواره و همیشه حتی در شکل گیری همین دولت تاکید می شد یکی از بخش هایی که در اقتصاد اگر حرکت کند و بخش های دیگر را به حرکت در می آورد « بخش مسکن» است که با کمال تاسف باید گفت اقدامات خاصی طی سال های اخیر در این عرصه صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: پروژه مسکن مهر یک کارگاه و حجم بزرگی از فعالیت ساختمان سازی و مسکن سازی را در سراسر کشور به راه انداخته بود. چرخ بخش های مختلف از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی در کشور به حرکت درآمده بود که متاسفانه این پروژه به دلائل مختلف تعطیل شد و هیچ چیزی جای آن گذاشته نشد.