به گزارش «نود اقتصادی»، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروتمندانی که چند رشته درآمد دارند، از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند برای کسری بودجه از آن استفاده کند. زیرا بسیاری از ثروتمندان کشور رفاهی معادل رفاه ثروتمندان کشورهای اروپایی را دارند، در حالی که بسیاری از خانوارها در کشور با حداقل ها زندگی می کنند. بنابراین دولت با دریافت مالیات می تواند درآمد خود را افزایش و کسری بودجه را از این طریق جبران کند.