به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس اظهار داشت: بر اساس مرّ قانون امضای آقای مدرس خیابانی بعد از ۲۲ مردادماه غیرقانونی محسوب می‌شود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند.

علیرضا سلیمی بیان کرد: مجلس دهم سه مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس جمهور باید یک وزیر معرفی کند.