به گزارش ‌«نود اقتصادی»، خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: اگر متقاضیان تایید شده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران، تا ٢۵ مرداد ٩٩ نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ ۴۰ میلیون تومان به حساب افتتاح شده نزد بانک مسکن اقدام نکنند، از طرح مسکن ملی حذف می شوند.