به گزارش «نود اقتصادی»، جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اختلاف نظرها باعث عدم بازگشت ارز به کشور شده که باید با یک تعامل دو طرفه بهترین راهکار برای بازگشت ارز را پیدا و به آن عمل کرد تا آرامش به بازار بازگردد.

وی بیان کرد: ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از طرق مورد قبول بانک مرکزی وارد کشور کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی افزود:۱۰ درصد مابقی بخش‌های خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانسته‌اند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند. می‌توان با قطعیت گفت صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، اما ممکن است ارز از مسیر مورد نظر بانک مرکزی بازنگشته باشد که این مساله می‌تواند در تعامل بین بانک مرکزی و صادرکنندگان مرتفع شود.