بیمه دولتی ایران از «نود اقتصادی» بابت تشویش اذهان عمومی و توهین به ارکان این شرکت شکایت کرد. «نود اقتصادی» در چند ماه اخیر در گزارش‌هایی تحلیلی به برخی انتصابات مدیرعامل جدید بیمه ایران انتقاد کرده بود که این انتقادات باعث عصبانیت مدیران ارشد بیمه ایران شد.

«نود اقتصادی» در خلال چند ماه اخیر در گزارش‌‎هایی نسبت به عزل و نصب‌های مکرر و همچنین بازتاب اظهارات مدیرعامل این شرکت در خصوص بخش نامه بیمه مرکزی اطلاع رسانی کرده بود.

گفتنی است بیمه ایران در این شکواییه از نماینده دادستان خواسته است تا گردانندگان «نود اقتصادی» تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.