به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی سال ۱۳۹۸ بانک پاسارگاد، مانده تسهیلات شرکت‌های فرعی و وابسته این بانک در پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان بوده است.