به گزارش «نود اقتصادی» براساس نرخ‌های بازار؛ درحال حاضر قیمت هر کیلوگرم دام زنده در استان‌های مختلف برای گوسفند بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و برای گوساله بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. همچنین توزیع عمده گوشت قرمز کشتار نیز برای گوسفند بین ۸۰ تا ۹۸ هزار تومان و برای گوساله نیز بین ۴۸ تا ۶۲ هزار تومان است.

بر این اساس درحالی یک دام (گوساله یا گوسفند) معادل ۵۰ درصد گوشت و مقادیر زیادی نیز فرآورده‌هاى فرعی می‌دهد که قیمت عمده کشتار آن ۲/۳ برابر قیمت دام زنده است.

قابل ذکر است براساس عرف بازار؛ قیمت نهایی هر کیلوگرم گوشت قرمز با احتساب خالص لاشه؛ فرآوردهای فرعی و هزینه‌های حمل‌ونقل و ... نباید بیش از ۲ برابر و در شرایط فعلی (کاهش تقاضای فرآوردهای فرعی همانند کله‌پاچه و ...) نیز نباید بیش از ۲/۱ برابر باشد. این درحالی است که طی روزهای اخیر قیمت کشتار عرضه عمده بین ۲ تا ۲/۳ برابر دام زنده است که این میزان درنهایت به نرخ ۲٫۵ برابری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.