به گزارش‌ «نود اقتصادی»، بهروز علیشیری، معاون وزیر اسبق اقتصاد و رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: کدام روایت از برجام را بپذیریم؟ روایت ظریف که می‌گوید تاریخ به آن افتخار خواهد کرد، یا روایت سیف رئیس کل بانک مرکزی که معتقد است تقریبا هیچ. اولی در لابی هتل ها مشغول دیپلماسی و دومی در متن اقتصاد مشغول کارگشایی. تفاوت از سی تیر تا میرداماد ناشی از چیست؟