اخبار شرکتها- تاکید رئیس‌ محترم جمهور بر نقش محوری فولاد مبارکه در پروژه ای که به نقل از مقام معظم رهبری، استراتژیک ترین پروژه دولت لقب گرفته است.