به گزارش «نود اقتصادی»، احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در حوزه نهاده‌های دامی شبکه به شدت مسمومی داریم که اجازه نمی‌دهد نهاده‌ها به دست تولیدکننده برسد. مجموعه این عوامل باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شده است.

وی بیان کرد: برخی از واردکننده‌ها از امتیازات واردات استفاده می‌کنند. اگر واردکننده از امتیاز خود به نفع مصرف‌کننده استفاده نکند، بدل به رانت می‌شود.

آزادیخواه افزود: واردکننده‌ها از این امتیازات استفاده می‌کنند و به جای واگذاری نهاده‌ها به تولیدکننده‌ها به دست سوداگران بازار و دلالان می‌دهند. این وضعیت باعث تشکیل یک بازار سیاه در این حوزه می‌شود. از دل این بازار سیاه، تخلف‌ها و رانت‌های زیادی ایجاد شده و یک شبکه مسموم به شکل خودکار ایجاد می‌شود.