به گزارش «نود اقتصادی»، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مشکلات بازار مسکن با گفتاردرمانی رفع نخواهد شد. قیمت مسکن در شرایط کنونی به صورت لجام گسیخته افزایش یافته و این روند صعودی قیمت‌ها هیچ مبنای اقتصادی ندارد، در گذشته قیمت مسکن چند سال یک بار افزایش می یافت و پس از آن بازار وارد وضعیت رکودی می شد، اما در دو سال اخیر، قیمت ها به صورت مداوم در حال افزایش است.

وی بیان کرد: قیمت مسکن در دو سال اخیر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. در شرایط کنونی شاهد هستیم که مسکنی که تا سال گذشته متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می رسید، در وضعیت فعلی با قیمتی حدود ۲۵ میلیون تومان عرضه می شود.