به گزارش «نود اقتصادی»، حسین سلاح ورزی،‌ نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه است.

وی بیان کرد: تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی افزود: همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.